Despre Proiect

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Contract POSDRU/168/6.1/S/144665

Titlul proiectului: “Reţeaua Socială română de date”
Beneficiar: Fundaţia “Multimedia pentru democraţie locală”

La data de 1 octombrie 2014, Fundatia “Multimedia pentru democratie locala” a demarat proiectul “Reteaua sociala romana de date”, cofinanatat din Fondul Social european prin POSDRU 2007-2013, in cadrul Domeniului Major de Interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul isi propune sa realizeze, sa dezvolte si sa consolideze capacitatea a 12 structuri ale economiei sociale, din 6 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea crearii de noi locuri de munca pentru persoane care fac parte din categorii sociale vulnerabile: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Totodată, proiectul sustine susţine dezvoltarea serviciilor sociale integrate, prin formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. In plus, este promovata economia sociala, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare, prin intermediul unor evenimente de diseminare. Proiectul, care va dura 12 luni, va avea ca finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Activitățile proiectului vor fi prezentate, în scurt timp, pe site-ul Fundației, http://www.infopolitic.ro.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s