Modelele Economiei Sociale

Business concept. Isolated on white

Pe baza modelelor statului social în Europa, ar putea fi văzute și modelele respective ale economiei sociale:

A) anglo-saxon

B) mediteranean

C) scandinavic

D) corporatist

Modelul anglo-saxon se găsește în Marea Britanie și pune accentul pe combaterea excluziunii sociale prin intermediul abordărilor economiei sociale locale și ale sectorului terț care includ o varietate de cooperative, unități de credit (credit unions), organizații tradiționale de ajutor reciproc (mutuals), organizații voluntare, întreprinderi cu orientare socială și organizații de locuințe (adăpost). Economia socială este abordată ca o parte integrantă a unei a treia cale (Giddens 2000), între stat și piață, care îndeplinește obiectivele socio-politice prin intermediul activității economice social-utile. Cuprinde producția și distribuirea bunurilor și a serviciilor, în special, de către organizațiile locale de proprietate și control, crează forme alternative de muncă siocupare, consolidând, în paralel, democrația locală și legătura între piața și responsabilitatea personală.

Modelul mediteranean cuprinde Italia, Potugalia, Spania și Grecia. Italia este o țară în care al treilea sector este foarte puternic și este compus din cooperative, ONG-uri, asociații non-profit, și întreprinderi sociale. în Portugalia și în Spania, economia socială este, relativ, mai puțin dezvoltată. De exemplu, abia în anul 1999 a fost introdus în Portugalia, conceptul juridic de “Cooperative sociale cu răspundere limitata”. În cazul Greciei, se pune întrebarea dacă, într-adevăr, putem vorbi de al treilea sector. Reflecția cu privire la modelul mediteranean, se corelează cu caracteristicile specifice ale statului social în țările mediteraneene, cum ar fi rolul familiei în reproducerea socială.

Modelul scandinav cuprinde Finlanda, Norvegia, Danemarca și Suedia. Toate cele patru țări au sisteme sociale similare: tradiție adânc înrădăcinată a mișcărilor, sector public mare și un stat de bunăstare puternic. Reducerea cheltuielilor sociale în aceste țări, în ultimii ani, a contribuit la stimularea activității sectorului III și la dezvoltarea cooperativelor, în special în zonele rurale. Rezultatul este ca, furnizarea bunăstării și a serviciilor este difuzată prin intermediul unei combinații mai complexe a economiei publice sisociale, cu reducerile în cadrul furnizării publice de servicii, creându-se spații pe care le-au ocupat organizațiile economiei sociale, adesea cu sprijinul statului. Exemplul țărilor scandinave evidențiază că dezvoltarea economiei sociale poate fi reconciliata și compatibilă cu un sistem de bunăstare generos, ca parte a unei politici progresive de redistribuire.

Modelul corporatist include Belgia, Franța și Germania. În Germania, economia socială include asociațiile de bunăstare, cooperativele, organizațiile de ajutor reciproc și multe organizații voluntare și intiative. Predomină, totuși, punctul de vedere că există o lipsă generală de informare privind economia socială și posibilitățile pe care aceasta le poate oferi. Franța ar putea fi considerată ca un exemplu de țară europeană cu economie socială susținută de guvern, din moment ce organizațiile de administrare a serviciilor, în numele statului, sunt compensate de către acesta, deoarece execută o lucrare publică-socială și întreprinderile sociale beneficiază de statut juridic special.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s