Legislatie utila necesara in procesul dezvoltarii unui SES

legislation

 1. Instructiunea nr. 107/11.05.2015, privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI6.1. Dezvoltarea economiei sociale.
 2. OUG 64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structural si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. HG 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structural si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
 4. Legea 20/2015, pentru aprobarea OUG 77/2014, privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat precum si pentru modificarea Legii concurentei, nr. 21/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul 746/2014 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului Solicitantului.
 6. Ordinul 836/2015 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei de ajutor “ Dezvoltarea economiei sociale- continuarea sprijinului pentru infiintarea si dezvoltarea de structure de economie sociala” aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 7. Instructiuni AM Posdru106/2015, privind suplimentarea proiectelor finantate in cadrul DMI6.1.” Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Important de reţinut

În ce priveşte legislaţia specifică pentru fiecare entitate de economie socială, vom face o

scurtă trecere în revistă a acesteia:

 • Organizaţiile neguvernamentale – au activitatea reglementată prin Ordonanţa Guvernu

lui 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Ordonanţa de

guvern 37/2003 şi Legea 246/2005;

 • Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Legea 246/2005 şi au activitatea reglementată şi prin Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, completată prin Legea 135/2003 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora;

 • Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Legea 246/2005 şi au activitatea reglementată şi prin Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;

 • Cooperativele sunt reglementate prin Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea

cooperaţiei;

 • Cooperativele de credit sunt organizate şi funcţionează în baza Ordonanţei de guvern

97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit;

 • Obştile – organizarea şi funcţionarea obştilor este reglementată prin Ordonanţa Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. O altă lege care reglementează patrimonial obştilor este legea 1/2000;
 • Unităţile protejate au activitate organizată prin intermediul Legii 448/2006 privind protecţia

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat cu modific rile i completările

ulterioare;

 • Societăţile comerciale înfiinţate de către organizaţii neguvernamentale sunt reglementate

prin Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s