Date Statistice – INS, Ministerul Muncii, Comisia Europeană, Banca Mondială

Potrivit ultimelor date disponibile furnizate de Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata șomajului[1] ȋn România pe trimestrul III 2014 este de 6,5% conform definiţiei internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Astfel, se observă o scădere cu 0,2% a ratei șomajului față de trimestrul anterior.

De asemenea, ȋn trimestrul III al anului 2014, populaţia activă a României era de 9.437 mii persoane, din care, 8.822 mii persoane erau ocupate şi 615 mii persoane erau şomeri. Mai mult, in trimestrul III 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 62,6% a crescut faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (1,4 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (70,2%, faţă de 54,9% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (63,9% faţă de 61,6% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,0%.

Ȋn ceea ce privește situația tinerilor pe piața muncii, cel mai recent raport[2] emis de Comisia Europeană (decembrie 2014), menționează că 16% dintre românii cu vârste cuprinse ȋntre 18 și 24 de ani nici nu ȋnvață și nici nu lucrează, ȋn timp ce media Uniunii Europene este de 13%. Situația din raportul „Employment and Social Developments in Europe 2014” (Evolutiile Sociale si ale Ocuparii Fortei de Munca) este analizată pentru anul 2013 și poziționează țara noastră pe locul al șaptelea ȋn UE ȋn acest domeniul al tinerilor, cele mai mari procente ȋnregistrându-se ȋn: Italia (22,2%), Bulgaria (21,6%), Grecia (20,4%), Croația (19,6%), Spania (19,4%) și Cipru (18,2%).

Raportul mai precizează că, ȋn anul 2013, 40,4% dintre romani erau ȋn risc de sărăcie sau exclusiune socială, iar 28,5% din populatia Romaniei sufereau de lipsuri materiale severe. De asemenea, din raport aflăm că țara noastră are un somaj pe termen lung relativ redus (aproximativ 3,5% ȋn anul 2013), sub media UE (circa 5%), ȋnsă ȋn anul 2013, aproape 18% dintre lucrătorii români trăiau ȋn sărăcie, România fiind prima ȋn UE la acest capitol.

[1] http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_IIIr_14.pdf

[2] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=7684

[3] http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Brief-on-poverty-mapping-in-Romania-2014-03-04a-ro.pdf

[4] http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_IIIr_14.pdf

[5] http://www.mediafax.ro/economic/banca-mondiala-a-redus-estimarea-de-crestere-a-economiei-romaniei-in-2015-cu-0-3-puncte-la-2-9-13764208

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s