Principalele date statistice analizate pe regiuni de dezvoltare – somaj, câștig salarial lunar brut, PIB/locuitori

După cum se poate observa din tabelul de mai jos, realizat pe baza datelor INS[1], cei trei indicatori analizați – somaj, câștig salarial lunar brut, PIB/locuitoris-au ȋmbunătățit constant la nivelul României, cu excepția ratei șomajului care este mai mare cu 0,1% ȋn 2013 față de 2010 și cu 1,2% mai mare față de 2005. De asemenea, observăm că din 2005 până ȋn 2010 rata șomajului a crescut la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov, unde acest indicator se situează la același nivel din 2005. Pentru anul 2013 nu avem date disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare.

La nivelul anului 2013, PIB/locuitor, potrivit datelor Eurostat[2], se situează la 7.200 de euro, aproape dublu față de 2005, atuci când era 3.800 de euro și cu 900 de euro mai mult față de 2010. Ȋn ceea ce privește situația pe regiuni observăm, de asemenea, o creștere la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, cu mențiunea că ultimele date disponibile sunt din 2010[3].

Și la indicatorul câștigul salarial lunar brut observăm o creștere ȋn 2013 cu aproximativ 260 de lei față de 2010 și cu aproximativ 1.200 de lei față de 2005. Aceeași observație o facem și pentru fiecare regiune ȋn parte.

tabel

[1] http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1

[3] http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated

Advertisements

Date Statistice – INS, Ministerul Muncii, Comisia Europeană, Banca Mondială

Potrivit ultimelor date disponibile furnizate de Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata șomajului[1] ȋn România pe trimestrul III 2014 este de 6,5% conform definiţiei internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Astfel, se observă o scădere cu 0,2% a ratei șomajului față de trimestrul anterior.

De asemenea, ȋn trimestrul III al anului 2014, populaţia activă a României era de 9.437 mii persoane, din care, 8.822 mii persoane erau ocupate şi 615 mii persoane erau şomeri. Mai mult, in trimestrul III 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 62,6% a crescut faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (1,4 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (70,2%, faţă de 54,9% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (63,9% faţă de 61,6% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,0%.

Ȋn ceea ce privește situația tinerilor pe piața muncii, cel mai recent raport[2] emis de Comisia Europeană (decembrie 2014), menționează că 16% dintre românii cu vârste cuprinse ȋntre 18 și 24 de ani nici nu ȋnvață și nici nu lucrează, ȋn timp ce media Uniunii Europene este de 13%. Situația din raportul „Employment and Social Developments in Europe 2014” (Evolutiile Sociale si ale Ocuparii Fortei de Munca) este analizată pentru anul 2013 și poziționează țara noastră pe locul al șaptelea ȋn UE ȋn acest domeniul al tinerilor, cele mai mari procente ȋnregistrându-se ȋn: Italia (22,2%), Bulgaria (21,6%), Grecia (20,4%), Croația (19,6%), Spania (19,4%) și Cipru (18,2%).

Raportul mai precizează că, ȋn anul 2013, 40,4% dintre romani erau ȋn risc de sărăcie sau exclusiune socială, iar 28,5% din populatia Romaniei sufereau de lipsuri materiale severe. De asemenea, din raport aflăm că țara noastră are un somaj pe termen lung relativ redus (aproximativ 3,5% ȋn anul 2013), sub media UE (circa 5%), ȋnsă ȋn anul 2013, aproape 18% dintre lucrătorii români trăiau ȋn sărăcie, România fiind prima ȋn UE la acest capitol.

[1] http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_IIIr_14.pdf

[2] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=7684

[3] http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Brief-on-poverty-mapping-in-Romania-2014-03-04a-ro.pdf

[4] http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_IIIr_14.pdf

[5] http://www.mediafax.ro/economic/banca-mondiala-a-redus-estimarea-de-crestere-a-economiei-romaniei-in-2015-cu-0-3-puncte-la-2-9-13764208