Definitii

definitii

Economia sociala este ”tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea individuala cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care urmăreşte dezvoltarea economica şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul social.

Economia socială are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului.”(PNUD România,2012). Întreprinderea sociala reprezintă o organizaţie care are ca scop principal asigurarea/furnizarea bunăstării pentru comunitate, creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni şi unde interesele materiale ale celor ce au investit capital sunt limitate. Este o organizaţie independentă care îşi asumă riscuri economice ce derivă din activitatea economică derulată şi implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de conducere.

Antreprenorul social este un agent al schimbării care propune soluţii creative de rezolvare a problemelor sociale.

Cooperativa este o asociaţie autonomă de persoane, unite în mod voluntar în scopul satisfacerii nevoilor economice, sociale, culturale şi a aspiraţiilor comune ale acestora, printr-o întreprindere deţinută în comun şi controlată în mod democratic.

Societatea mutuala este o asociaţie autonomă de persoane (persoane fizice sau juridice) unite voluntar cu scopul principal de a satisface nevoile lor comune în asigurare (de viaţă şi non-viaţă), providenţă, sănătate şi sectorul finanţe-bănci, care desfăşoară activităţi care fac obiectul unei concurenţe.

Unitatea protejată este operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu dizabilităţi.

Organizaţii neguvernamentale sunt entităţi private, organizate formal, cu autonomie în luarea deciziilor şi libertate de asociere, care produc servicii netaxabile pentru beneficiarii lor şi al căror surplus, dacă acesta există, nu poate fi însuşit de către cei care le crează, controlează sau le finanţează.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s